Rozpatrując wady i zalet imprez integracyjnych, niejedna firma zastanawia się nad podjęciem decyzji. Jest to na pewno inwestycja, której zwrot nie jest widoczny od razu. Budowanie dobrych relacji w silnym zespole nie zakończy się po jednym wieczorze. Główną zaletą imprezy integracyjnej jest motywacja pracowników do dalszej pracy i to właśnie z tego tytułu pracodawca liczy na zwrócenie się kosztów eventu. Podjęcie decyzji o firmowym wydarzeniu wiąże się z pewnym kapitałem. Teoretycznie pracodawca ma do dyspozycji fundusz socjalny, jednak w tym przypadku nie może z niego skorzystać.

Prawo do korzystania z funduszu socjalnego

Sytuacja życiowa i materialna osób uprawnionych jest uwzględniona w kryterium socjalnym, na podstawie którego powinno odbywać się przyznawanie świadczeń socjalnych. Na potwierdzenie powyższej analizy wyłaniają się orzeczenia sądowe. Jedno z nich twierdzi, że stałoby w sprzeczności z warunkami przyznawania pomocy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zorganizowanie imprezy okolicznościowej dla wszystkich uprawnionych, bez uwzględniania ich sytuacji życiowej. Prawo, które definiuje interesujące nas zagadnienia nie zawsze jest jednolite. Tak i w tym przypadku zaistniały pewne zmiany. Od niedawna można zauważyć odmienny pogląd w tej sprawie, np. w sprawie z 23 października 2008 r. (II PK 74/08). Jeżeli imprezy masowe, np. andrzejki, czy piknik znajdują się w obrębie pojęcia działalności socjalnej ( jako wariant działalności rekreacyjnej albo kategoria krajowego wypoczynku), to otrzymamy przychylność w wyroku Sądu Najwyższego. W obecnych warunkach prawo jest przychylne dla pracodawców. Wobec tego, jakie jeszcze rozterki mogą wpłynąć negatywnie na podjęcie decyzji o imprezie integracyjnej? Najważniejszą z nich jest opłacalność tej inwestycji. Wydanie pieniędzy na zabawę, gdzie możliwości ich ulokowania jest zawsze sporo, wydaje się mało rozsądne. Jednak trend na organizowanie eventów stał się tak powszechny, że muszą istnieć jakieś niezauważalne na pierwszy rzut oka zalety takiego przedsięwzięcia. Jedną z nich na pewno jest zintegrowanie pracowników na poszczególnych szczeblach, jak również bliższe poznanie się wyższych i niższych rangą. Więzy w firmie zacieśniają się, co pozytywnie wpływa na zaangażowanie się w politykę przedsiębiorstwa każdego z podwładnych.

Opłacalna zabawa

Takie cechy jak przywiązanie personelu, dbałość o dobro interesu czy zwiększenie obrotów są zauważalne po odbytej integracji. Atmosfera zabawy, oderwanie od codziennych obowiązków oraz pozytywne nastawienie ożywiają klimat w spółce. Zarysowane okoliczności pozwalają także na delikatne zatarcie małych konfliktów, które mogą mieć miejsce w firmie. Istotnym walorem zabaw integracyjnych jest również wydobycie z uczestników wiodących cech charakteru. Może się okazać, że osoba wykonująca na co dzień pewne obowiązki ma świetne predyspozycje do pracy w innym dziale. Takie obserwacje mogą wpłynąć na usprawnienie naszej spółki i zwiększenie przychodów.

Categories:

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *